KHCN.Apps - Block_TatCaNhiemVu

TRA CỨU THÔNG TIN NHIỆM VỤ

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 TNMT.2020.05.02 TNMT.2020.05.02: Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ 20/11/2019 Đang tuyển chọn
2 TNMT.2020.05.03 TNMT.2020.05.03. Nghiên cứu, tích hợp và xây dựng giải pháp quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc Ngành KTTV trên nền tảng Internet vạn vật (IoT) 20/11/2019 Đang tuyển chọn
3 TNMT.2020.06.01 TNMT.2020.06.01. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
4 TNMT.2020.06.02 TNMT.2020.06.02: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
5 TNMT.2020.06.03 TNMT.2020.06.03 Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
6 TNMT.2020.06.04 TNMT.2020.06.04: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
7 TNMT.2020.08.03 TNMT.2020.08.03: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển). 20/11/2019 Đang tuyển chọn
8 TNMT.2020.09.01 TNMT.2020.09.01: Nghiên cứu đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh 20/11/2019 Đang tuyển chọn
9 TNMT.2020.09.02 TNMT.2020.09.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/11/2019 Đang tuyển chọn
10 TNMT.2020.09.03 TNMT.2020.09.03: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/11/2019 Đang tuyển chọn
11 TNMT.2020.04.02 TNMT.2020.04.02: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái ở Việt Nam 19/11/2019 24 Đang tuyển chọn
12 TNMT.2020.02.01 TNMT.2020.02.01. Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tối ưu hoá ngẫu nhiên để quy hoạch phân bổ nguồn nước 19/11/2019 Đang tuyển chọn
13 TNTM.2020.02.02 TNMT.2020.02.02. Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo sớm nguồn nước mùa cạn và nguy cơ hạn hán cho Đồng bằng sông Cửu Long 19/11/2019 Đang tuyển chọn
14 TNMT.2020.03.03 TNMT.2020.03.03: Nghiên cứu đặc điểm các thành tạo magma khu vực Đồng Văn và dự báo tiềm năng khoáng sản nội sinh liên quan 19/11/2019 Đang tuyển chọn
15 TNMT.2020.03.05 TNMT.2020.03.05: Nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất - vật lý 3D đới cấu trúc chứa than Kiến Xương - Tiền Hải, bể than Sông Hồng. 19/11/2019 Đang tuyển chọn
16 TNMT.2020.04.03 TNMT.2020.04.03: Nguyên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất chính sách kiểm soát ô nhiễm vi nhựa tại Việt Nam 19/11/2019 Đang tuyển chọn
17 TNMT.2020.04.04 TNMT.2020.04.04. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm xây dựng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam 19/11/2019 Đang tuyển chọn
18 TNMT.2020.04.06 TNMT.2020.04.06. Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt 19/11/2019 Đang tuyển chọn
19 TNMT.2020.04.08 TNMT.2020.04.08. Nghiên cứu đánh giá khả năng chuyển đổi công nghệ của một số ngành công nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn về môi trường trong điều kiện hội nhập quốc tế 19/11/2019 Đang tuyển chọn
20 TNMT.2020.05.01 TNMT.2020.05.01. Nghiên cứu ứng dụng các chỉ số dao động khí hậu quy mô lớn vào dự báo khí hậu cho Việt Nam 19/11/2019 Đang tuyển chọn
12345678910