KHCN.Apps - Block_TatCaNhiemVu

TRA CỨU THÔNG TIN NHIỆM VỤ

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 test.TNMT.2019.11.02 test nhiem vu tuyen chon 14/01/2020 Đang tuyển chọn
2 test.TNMT.2019.11.02 test nhiem vu tuyen chon 14/01/2020 Đang tuyển chọn
3 TNMT.2020.02.03 TNMT.2020.02.03. Nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên nước và đề xuất các định hướng lớn trong việc sửa đổi Luật tài nguyên nước 17/12/2019 24 Đang tuyển chọn
4 TNMT.2020.07.01 TNMT.2020.07.01. Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình không gian địa lý tích hợp dữ liệu thống kê quốc gia. 17/12/2019 24 Đang tuyển chọn
5 SXTN.2020.08.01 SXTN.2020.08.01. Giám sát, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản tại một số tỉnh trọng điểm phía Bắc bằng công nghệ kết hợp ảnh viễn thám và ảnh chụp từ thiết bị bay không người lái (Dự án SXTN). 17/12/2019 24 Đang tuyển chọn
6 TNMT.2020.08.02 TNMT.2020.08.02. Nghiên cứu ứng dụng Big data - viễn thám trong giám sát ô nhiễm không khí từ các khu xử lý rác thải. 17/12/2019 24 Đang tuyển chọn
7 TNMT.2020.08.04 TNMT.2020.08.04: Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh SPOT 6, 7 lập thể trong đo vẽ địa hình và cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000. 17/12/2019 24 Đang tuyển chọn
8 CTPH.2020.01 CTPH.2020.01: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất mức an toàn bức xạ đối với chiếu xạ tự nhiên (Thuộc nội dung Chương trình phối hợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Khoa học và Công nghệ). 17/12/2019 Đang tuyển chọn
9 TNMT.2020.05.02 TNMT.2020.05.02: Nghiên cứu tích hợp, lồng ghép các thông tin khí hậu và dự báo thời tiết hạn dài phục vụ phát triển nông nghiệp thông minh ở khu vực Bắc Trung Bộ 20/11/2019 Đang tuyển chọn
10 TNMT.2020.05.03 TNMT.2020.05.03. Nghiên cứu, tích hợp và xây dựng giải pháp quản lý, khai thác hệ thống trạm quan trắc Ngành KTTV trên nền tảng Internet vạn vật (IoT) 20/11/2019 Đang tuyển chọn
11 TNMT.2020.06.01 TNMT.2020.06.01. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian xây dựng mô hình 3D cho thành phố thông minh ven biển phù hợp với điều kiện Việt Nam, thí điểm tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
12 TNMT.2020.06.02 TNMT.2020.06.02: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
13 TNMT.2020.06.03 TNMT.2020.06.03 Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị phát hiện, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
14 TNMT.2020.06.04 TNMT.2020.06.04: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển. 20/11/2019 Đang tuyển chọn
15 TNMT.2020.08.03 TNMT.2020.08.03: Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển). 20/11/2019 Đang tuyển chọn
16 TNMT.2020.09.01 TNMT.2020.09.01: Nghiên cứu đề xuất xây dựng nền tảng dữ liệu không gian đô thị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường phục vụ phát triển đô thị thông minh 20/11/2019 Đang tuyển chọn
17 TNMT.2020.09.02 TNMT.2020.09.02: Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý tài khoản và xác thực cho các hệ thống thông tin Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/11/2019 Đang tuyển chọn
18 TNMT.2020.09.03 TNMT.2020.09.03: Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo và ứng cứu sự cố an toàn thông tin tại Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/11/2019 Đang tuyển chọn
19 TNMT.2020.04.02 TNMT.2020.04.02: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá mức độ suy thoái của hệ sinh thái ở Việt Nam 19/11/2019 24 Đang tuyển chọn
20 TNMT.2020.02.01 TNMT.2020.02.01. Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tối ưu hoá ngẫu nhiên để quy hoạch phân bổ nguồn nước 19/11/2019 Đang tuyển chọn
12345678910