KHCN.Apps - Block_NhiemVuDaKetThuc

NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 KC.09.17 ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ THỦY VỰC TIÊU BIỂU VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 08/10/2019 60 Kết thúc
2 CS.2019.03.03 Nghiên cứu chế tạo bộ chuẩn điện trở suất phục vụ hiệu chuẩn các máy giếng đo điện trở suất lỗ khoan 20/01/2019 12 Kết thúc
3 CS. 2019.03.01 Biên tập, xuất bản chuyên khảo " Tài nguyên các vùng đá vôi và phát triển bền vững ở Việt Nam" 18/01/2019 12 Kết thúc
4 CS.2019.03.02 Nghiên cứu xây dựng " Bộ công cụ mã nguồn mở để thao tác và quản lý bản đồ địa chất khoáng sản trong môi trường WebGis" 10/01/2019 12 Kết thúc
5 TNMT.2009.04.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí phân loại mức độ rủi ro của sinh vật biến đổi gen và các sản phẩm của sinh vật biến đổi gen 01/01/2019 24 Kết thúc
6 NVTX.2018.04.01 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong xử lý xung đột xã hội liên quan đến môi trường 01/01/2018 12 Kết thúc
7 NVTX.2018.04.02 Nghiên cứu kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về áp dụng công cụ kinh tế nhằm phòng ngừa, khắc phục sự cố môi trường và đề xuất giải pháp cho Việt Nam 01/01/2018 12 Kết thúc
8 NVTX.2018.04.03 Nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về rào cản xanh đối với Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp cho ngành tài nguyên và môi trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế 01/01/2018 12 Kết thúc
9 NVTX.2018.04.04 Thực hiện các nhiệm vụ theo theo yêu cầu của lãnh đạo Tổng cục Môi trường 01/01/2018 12 Kết thúc
10 NVTX.2018.05.08 Nghiên cứu, giám sát lan truyền ô nhiễm không khí xuyên biên giới và lắng đọng a xít 01/01/2018 12 Kết thúc
11 NVTX.2018.05.09 Nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Viện và phân công của Lãnh đạo Bộ 01/01/2018 12 Kết thúc
12 TNMT.2017.05.05 Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng quy trình xác định cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng do bão 01/01/2017 30 Kết thúc
13 VÐCKS.2017.01 Đánh giá hiện trạng và đề xuất áp dụng “Hướng dẫn Địa tầng Quốc tế” ở Việt Nam". 01/01/2017 12 Kết thúc
14 VÐCKS.2017.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học để xây dựng Quy định kỹ thuật điều tra, nghiên cứu các thành tạo biến chất 01/01/2017 12 Kết thúc
15 BÐKH.11/16-20 NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUY HOẠCH VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI TRỞ THÀNH VÙNG TRỮ NƯỚC NGỌT CHO KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 31/12/2016 36 Kết thúc
16 BÐKH.06/16-20 Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo thiết bị tách ẩm từ không khí quy mô nhỏ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân ứng phó với hạn hán do tác động của biến đổi khí hậu 29/12/2016 36 Kết thúc
17 BÐKH.07/16-20 Nghiên cứu chế tạo, ứng dụng bê tông rỗng thoát nước nhanh và kết cấu rỗng thu chứa nước trong công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm giảm thiểu úng ngập khi mưa, điều tiết nước trong đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu. 29/12/2016 36 Kết thúc
18 BÐKH.08/16-20 Nghiên cứu công nghệ tưới nước thông minh, tiết kiệm bằng hệ thống cảm biến độ ẩm (Soil Moisture Sensor) cho một số loại cây trồng ở vùng hạn hán Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ 29/12/2016 36 Kết thúc
19 BÐKH.09/16-20 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới phương pháp luận và ứng dụng công nghệ trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm góp phần quản lý, sử dụng tài nguyên đất hiệu quả, bền vững. 29/12/2016 36 Kết thúc
20 BÐKH.12/16-20 Nghiên cứu đánh giá an ninh nguồn nước phục vụ xây dựng quy hoạch tài nguyên nước; Áp dụng thử nghiệm trên lưu vực sông Đồng Nai 29/12/2016 36 Kết thúc
12345678910