KHCN.Apps - Block_NhiemVuDaKetThuc

NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 01/18-QLĐĐ Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất quy trình cho việc cung cấp và tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên thiết bị thông minh di động 04/08/2020 12 Kết thúc
2 VĐCKS.2015.01 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái 18/06/2020 12 Kết thúc
3 BÐKH.52 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu ở đô thị nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam 14/04/2020 24 Kết thúc
4 BÐKH.57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 14/04/2020 30 Kết thúc
5 BÐKH.61 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại 14/04/2020 30 Kết thúc
6 CS.2019.03.04 Thành lập Atlas hóa thạch Thực vật Việt Nam 12/04/2020 12 Kết thúc
7 BÐKH.36 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 05/04/2020 30 Kết thúc
8 BÐKH.27 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 27/03/2020 30 Kết thúc
9 CS.2019.10.03 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ 23/03/2020 12 Kết thúc
10 BÐKH.22 Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 17/03/2020 24 Kết thúc
11 NVTX.2020.02.02 Nghiên cứu đánh giá xu thế quản trị tài nguyên nước trên thế giới và đề xuất một số chỉ tiêu về quản trị tài nguyên nước phù hợp cho Việt Nam 01/01/2020 12 Kết thúc
12 TNMT.2020.03.01 Nghiên cứu quá trình tiến hóa nguồn vật chất tạo quặng vùng Đông Bắc Việt Nam để xác lập các thời đoạn phát triển vỏ lục địa Hoa Nam (thuộc phần lãnh thổ Việt Nam) 15/10/2019 Kết thúc
13 KC.09.17 ĐÁNH GIÁ SỨC TẢI MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ THỦY VỰC TIÊU BIỂU VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 08/10/2019 60 Kết thúc
14 NVTX.2019.08.01 Xây dựng kế hoạch, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ năm 2019 của Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường 14/05/2019 12 Kết thúc
15 CS.2018.10.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế, đề xuất định hướng chính sách quản lý vùng đệm gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng nghèo vùng đệm khu bảo tồn 23/02/2019 12 Kết thúc
16 CS.2019.10.02 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 23/02/2019 12 Kết thúc
17 CS.2018.10.05 Nghiên cứu tích hợp các mô hình định lượng và thống kê theo không gian lãnh thổ phục vụ công tác hoạch định chính sách: nghiên cứu trường hợp ở Nghệ An 23/01/2019 12 Kết thúc
18 CS.2018.10.03 Nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình cân bằng tổng thể trong nghiên cứu, phân tích chính sách giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam 23/01/2019 12 Kết thúc
19 CS.2019.03.03 Nghiên cứu chế tạo bộ chuẩn điện trở suất phục vụ hiệu chuẩn các máy giếng đo điện trở suất lỗ khoan 20/01/2019 12 Kết thúc
20 NVTX.2019.08.03 Rà soát, đánh giá các công cụ kinh tế đang áp dụng trong quản lý tài nguyên phục vụ xây dựng chính sách về quản lý tài nguyên 15/01/2019 12 Kết thúc
12345678910