KHCN.Apps - Block_NhiemVuDaKetThuc

NHIỆM VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 2016.CS.068 2016.CS.068: Nghiên cứu các phương pháp tối ưu hóa (database optimization) trên hệ quản trị CSDL Oracle và ArcGis nhầm cải tiến hiệu năng các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường. 01/01/2016 12 Kết thúc
2 2016.CS.070 2016.CS.070: Nghiên cứu giải pháp ứng dụng công nghệ di động phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường 01/01/2016 12 Kết thúc
3 2016.CS.072 2016.CS.072: Nghiên cứu công nghệ NoSQL phục vụ lưu trữ, quản lý, cung cấp dữ liệu Khí tượng thủy văn Biển. 01/01/2016 12 Kết thúc
4 TNMT.2015.03.03 2015.03.03: Nghiên cứu các đá granitoid và khoáng hóa liên quan phụ đới Đak Glei - Ngọc Hồi thuộc đới cấu trúc Pô Cô phục vụ dự báo triển vọng quặng ẩn sâu 01/01/2015 36 Kết thúc
5 TNMT.2015.03.06 TNMT.2015.03.06: Nghiên cứu xác lập tổ hợp tiền đề, dấu hiệu tìm kiếm và khoanh vùng dự báo triển vọng khí đá phiến ở Tây Bắc Việt Nam 01/01/2015 36 Kết thúc
6 2015.CS.66 2015.CS.66: Nghiên cứu tính khả dụng (usability) trong thiết kế và xây dựng các ứng dụng thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường. 01/01/2015 0 Kết thúc
7 TNMT.03.52 TNMT.03.52 : Nghiên cứu quy luật phân bố quặng hóa kim loại hiếm Liti trong đới Kon Tum, định hướng cho công tác điều tra, phát hiện quặng kim loại hiếm 01/01/2014 36 Kết thúc
8 TNMT.03.53 TNMT.03.53 : Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng các quy trình phân tích các nhóm nguyên tố urani, thori, đất hiếm trong đất, đá, nước trên hệ thiết bị ICP-MS Agilent 7700x 01/01/2014 36 Kết thúc
9 TNMT.03.54 TNMT.03.54 : Nghiên cứu xác lập các thông số địa chất - địa vật lý làm cơ sở đồng danh, liên kết vỉa than ở bể than Sông Hồng, áp dụng thử nghiệm tại vùng Khoái Châu và Bình Minh 01/01/2014 36 Kết thúc
10 TNMT.08.31 TNMT.08.31 : Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng, quản lý, khai thác thành phần dữ liệu không gian khung cấp tỉnh 01/01/2014 36 Kết thúc
11 TNMT.08.32 TNMT.08.32 : Nghiên cứu, áp dụng quy tắc thực hành quản lý an toàn thông tin số tài nguyên và môi trường 01/01/2014 24 Kết thúc
12 TNMT.08.33 TNMT.08.33 : Nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ của hãng Bentley System trong xây dựng, quản lý và phân phối các đối tượng không gian ba chiều và áp dụng kết quả trong thực tiễn xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường. 01/01/2014 36 Kết thúc
13 TNMT.08.34 TNMT.08.34 : Nghiên cứu xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ công tác tra cơ bản trong ngành tài nguyên và môi trường trên các thiết bị cầm tay thông minh (Smart devices) 01/01/2014 36 Kết thúc
14 TNMT.08.35 TNMT.08.35 : Nghiên cứu giải pháp trục tích hợp của công nghệ IBM ESB (Enterprise Service Bus) để xây dựng trục tích hợp thông tin cho cơ sở dữ liệu quốc gia tài nguyên và môi trường 01/01/2014 24 Kết thúc
15 TNMT.03.36 TNMT.03.36: Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học xây dựng các mô hình quặng đất hiếm ở Tây Bắc Việt Nam 01/01/2013 12 Kết thúc
16 TNMT.08.24 TNMT.08.24: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường 01/01/2013 12 Kết thúc
17 TNMT.08.25 TNMT.08.25: Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý và khai thác thông tin, dữ liệu đất đai trên nền điện toán đám mây 01/01/2013 12 Kết thúc
18 TNMT.08.26 TNMT.08.26: Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ICT-index trong ngành Tài nguyên và Môi trường 01/01/2013 24 Kết thúc
19 TNMT.08.27 TNMT.08.27: Nghiên cứu xây dựng khung CSDL và phần mềm lưu trữ hồ sơ, chia sẻ, trao đổi thông tin, dữ liệu tài nguyên nước và môi trường trên phạm vi vùng kinh tế trọng điểm. Áp dụng thử nghiệm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam 01/01/2013 36 Kết thúc
20 TNMT.08.05 TNMT.08.05: Nghiên cứu giải pháp công nghệ ứng dụng cho quản lý và cấp các giấy phép trong ngành Tài nguyên Môi trường qua mạng Internet. 01/01/2010 24 Kết thúc