KHCN.Apps - Block_DeXuatBiLoai

ĐỀ XUẤT BỊ LOẠI

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 TNMT.2020.01.08 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất phương pháp phân tích đánh đổi phục vụ phân bổ nguồn lực đất đai trong quy hoạch vùng 01/01/2021 24 Đang thực hiện
2 TNMT.2021.667.01 Nghiên cứu, xây dựng kho dữ liệu mở ngành tài nguyên và môi trường và tích hợp vào Hệ trí thức Việt số hóa 01/01/2021 24 Đang thực hiện
3 TNMT.2020.04.09 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác định các nội dung cơ bản phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040 01/01/2021 24 Đang thực hiện
4 TNMT.2020.553.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng bộ tiêu chí đánh giá độ an toàn của chế phẩm sinh học ứng dụng trong bảo vệ môi trường 01/01/2021 24 Đang thực hiện
5 TNMT.2020.06.02 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng 01/01/2021 24 Đang thực hiện
6 TNMT.2021.01.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng pháp luật về bảo vệ môi trường sửa đổi về quy định trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của bộ phận kỹ thuật môi trường trong doanh nghiệp 01/01/2021 24 Đang thực hiện
7 TNMT.2019.04.01 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo và cảnh báo chất lượng nước lưu vực sông Thị Vải phục vụ công tác quản lý môi trường lưu vực sông. 10/10/2020 24 Đang thực hiện
8 TNMT.2020.04.06 Nghiên cứu đề xuất hướng dẫn kỹ thuật giải quyết xung đột môi trường do tình trạng thủy sản chết hàng loạt nhằm giải quyết xung đột môi trường 10/10/2020 24 Đang thực hiện
9 TNMT.2019.10.02 Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường 01/10/2020 30 Đang thực hiện
10 TNMT.2019.10.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựngchương trình đào tạo bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ cho các lĩnh vực biển và hải đảo; đất đai; đo đạc và bản đồ 01/10/2020 30 Đang thực hiện
11 TNMT.2020.04.01 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất chính sách bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại Việt Nam 01/10/2020 30 Đang thực hiện
12 TNMT.2020.553.04 Nghiên cứu giải pháp quản lý và công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp bằng chế phẩm sinh học nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí vùng ven đô 01/10/2020 24 Đang thực hiện
13 TNMT.2020.553.05 Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở hỗn hợp tinh bột sắn Việt Nam 01/10/2020 24 Đang thực hiện
14 TNMT.2020.04.11 Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải của các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp 01/10/2020 24 Đang thực hiện
15 TNMT.2020.04.18 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường 15/09/2020 Đang tuyển chọn
16 TNMT.2020.996.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy định về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực Đo đạc bản đồ 01/08/2020 30 Đang thực hiện
17 TNMT.2020.10.04 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. 20/07/2020 18 Đang thực hiện
18 TNMT.2019.01.01 Cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai giữa Luật Đất đai và các đạo luật có liên quan, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai ở Việt Nam 01/07/2020 24 Đang thực hiện
19 TNMT.2019.04.06 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp, chính sách khuyến khích đầu tư khu vực kinh tế tư nhân vào xử lý nước thải khu công nghiệp và đô thị 01/07/2020 30 Đang thực hiện
20 VĐCKS.2015.01 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái 18/06/2020 12 Kết thúc
12345678910...