KHCN.Apps - Block_DeXuatBiLoai

ĐỀ XUẤT BỊ LOẠI

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từThời gian
(tháng)
Trạng thái
1 01/18-QLĐĐ Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất quy trình cho việc cung cấp và tra cứu thông tin giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên thiết bị thông minh di động 04/08/2020 12 Kết thúc
2 TNMT.2016.06.07 Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đổ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; Áp dụng thí điểm cho bãi biển Cửa Lò - Nghệ An 17/07/2020 Đang thực hiện
3 VĐCKS.2015.01 Tổng hợp, phân tích, đánh giá các hóa thạch Paleozoi hạ ở Lũng Cú và lân cận; ý nghĩa địa tầng, cổ môi trường và cổ sinh thái 18/06/2020 12 Kết thúc
4 TNMT.2020.10.02 Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2020 và đề xuất định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030 ngành tài nguyên và môi trường 01/06/2020 24 Đang tuyển chọn
5 TNMT.2019.02.01 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước. Áp dụng thử nghiệm ở lưu vực sông Ba. 01/06/2020 30 Đang thực hiện
6 02/18-QLÐÐ Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp lựa chọn các nguồn dữ liệu đầu vào xây dựng cơ sở dữ liệu thành phần điều tra cơ bản đất đai 08/05/2020 12 Đang thực hiện
7 NVTX.2020.03.03 Địa tầng các trầm tích Paleozoi ở đới Tây Việt Bắc và khoáng sản liên quan. 03/05/2020 12 Đang thực hiện
8 NVTX.2020.03.04 Đặc điểm trầm tích và lịch sử phát triển đồng bằng sông Cửu Long trong Holocen. 03/05/2020 12 Đang thực hiện
9 TNMT.2020.08.03 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu viễn thám đa thời gian trong giám sát sự biến động hệ thực vật vùng ven biển (vùng chuyển tiếp giữa lục địa và biển, bao gồm vùng biển ven bờ và vùng đất ven biển). 01/05/2020 24 Đang thực hiện
10 BÐKH.52 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu ở đô thị nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam 14/04/2020 24 Kết thúc
11 BÐKH.57 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu 14/04/2020 30 Kết thúc
12 BÐKH.61 Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng, tránh, giảm nhẹ thiệt hại 14/04/2020 30 Kết thúc
13 CS.2019.03.04 Thành lập Atlas hóa thạch Thực vật Việt Nam 12/04/2020 12 Kết thúc
14 BÐKH.36 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng 05/04/2020 30 Kết thúc
15 BÐKH.27 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực tại các vùng đồng bằng dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 27/03/2020 30 Kết thúc
16 CS.2019.10.03 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất hoàn thiện một số chính sách giải quyết các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ 23/03/2020 12 Kết thúc
17 BÐKH.22 Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích ứng cho vùng duyên hải miền Trung chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 17/03/2020 24 Kết thúc
18 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020 Đang thực hiện
19 CS.2019.02.02 Nghiên cứu cơ sở khoa học áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo dự báo lưu lượng vào hồ chứa áp dụng cho lưu vực sông Ba 19/02/2020 12 Đang thực hiện
20 CS.2019.02.01 Nghiên cứu áp dụng phương pháp chi phí- lợi ích làm cơ sở đề xuất phân bổ hợp lý tài nguyên nước lưu vực sông Sesan - Srepok 18/02/2020 12 Đang thực hiện
12345678910...