KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá trình độ công nghệ các dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường / ThS. Nguyễn Minh KHoa 25/12/2019
2 Nghiên cứu xây dựng tiêu chí cụ thể thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường / TS. Dương Thanh An 20/12/2019
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/12/2019
4 Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển nguyễn hữu đạt 19/12/2019
5 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật xây dựng phần mềm tính tổng lượng điện tử tự do (TEC). lượng hôi nước tích tụ(PWV) từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS) phục vụ công tác theo dõi và dự báo khí tượng   22/11/2019
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn   14/11/2019
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng khung pháp lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển   14/11/2019
8 Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế   14/11/2019
9 Nghiên cứu đánh giá xói lở, bồi tụ bờ biển, tạo đảo cửa sông và đề xuất giải pháp tổng thể nhằm ổn định vùng bờ cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam (khu vực Cửa Đại)   14/11/2019
10 Nghiên cứu quy luật hoạt động của gió tín phong và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoanNghiên cứu quy luật hoạt động của gió tín phong và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan   13/11/2019