KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Test nhiệm vụ KHCN 2021 update Nguyễn Đức Minh 21/02/2021
2 Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy tín dụng xanh, góp phần bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn quốc. Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam 05/02/2021
3 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý phế phụ phẩm và tái sử dụng tàn dư ngọn lá mía trên đồng ruộng thành nguyên liệu sản xuất, tránh lãng phí và gây ô nhiễm môi trường tại vùng trồng mía nguyên liệu các tỉnh Bắc Trung Bộ Phạm Thị Thanh Hương 02/02/2021
4 Nghiên cứu xử lý chất thải từ phụ phẩm nông nghiệp (chất thải từ nhà máy chế biến tinh bột sắn, dong riềng và chuồng trại chăn nuôi) sản xuất phân bón hữu cơ nhằm bảo vệ môi trường sinh thái bền vững vùng miền núi Phía Bắc Việt Nam PGS.TS Nguyễn Viết Hưng 29/01/2021
5 Xây dựng mô hình sản xuất than sinh học và phân hữu cơ vi sinh chế biến từ phế phụ phẩm nông nghiệp nhằm cải thiện chất lượng đất, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hữu cơ (lúa và cây màu) tại vùng nhiễm mặn phèn các tỉnh ven biển Bùi Thị Phương Loan 29/01/2021
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện các quy định quản lý nhà nước về quản lý chất lượng tài nguyên đất và phục hồi đất bị thoái hóa.   28/01/2021
7 Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về chế độ quản lý, sử dụng đất đa mục đích, xây dựng công trình đa năng   28/01/2021
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất quản lý hệ thống hồ sơ địa chính gắn với xu thế mới của cuộc cách mạng lần thứ 4 phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013   28/01/2021
9 Nghiên cứu, đề xuất các tiêu chí, điều kiện sử dụng đất vào mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà phải thu hồi đất   28/01/2021
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất đổi mới mô hình tổ chức cơ quan quản lý đất đai các cấp tại địa phương phục vụ sửa đổi Điều 24 Luật Đất đai 2013 phù hợp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0   28/01/2021