KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Mai 06/02/2020
2 Nghiên cứu xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật về Công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải, phục vụ cho việc thực thi Nghị định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 25/2019/TT-BTNMT GS. TS. Nguyễn Việt Anh 06/02/2020
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất trình tự, thủ tục giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường tại Việt Nam Nguyễn Hoàng Mai 06/02/2020
4 Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng nhựa phân hủy sinh học hoàn toàn trên cơ sở blend của tinh bột sắn Việt Nam ứng dụng trong dân sinh và công nghiệp Đặng Kim Chi 06/02/2020
5 Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số đánh giá trình độ công nghệ các dịch vụ công ngành tài nguyên và môi trường Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường / ThS. Nguyễn Minh KHoa 25/12/2019
6 Nghiên cứu xây dựng tiêu chí cụ thể thẩm định, đánh giá, công bố công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt Dương Thanh An 20/12/2019
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học, kinh nghiệm quốc tế về quản lý nhu cầu sử dụng nước sạch, rút ra bài học cho quản lý nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tại khu vực đô thị của Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 20/12/2019
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế chi trả dịch vụ môi trường cho hệ sinh thái biển nguyễn hữu đạt 19/12/2019
9 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật xây dựng phần mềm tính tổng lượng điện tử tự do (TEC). lượng hôi nước tích tụ(PWV) từ dữ liệu của các trạm tham chiếu thường trực (CORS) phục vụ công tác theo dõi và dự báo khí tượng   22/11/2019
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn   14/11/2019