KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng Quy định kỹ thuật xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường do dầu tràn   14/11/2019
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng khung pháp lý hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển   14/11/2019
3 Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế   14/11/2019
4 Nghiên cứu đánh giá xói lở, bồi tụ bờ biển, tạo đảo cửa sông và đề xuất giải pháp tổng thể nhằm ổn định vùng bờ cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam (khu vực Cửa Đại)   14/11/2019
5 Nghiên cứu quy luật hoạt động của gió tín phong và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoanNghiên cứu quy luật hoạt động của gió tín phong và ảnh hưởng đến thời tiết, khí hậu và các hiện tượng cực đoan   13/11/2019
6 Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo lũ MARINE (Cộng Hòa Pháp) phù hợp với các lưu vực sông trong lãnh thổ Việt Nam   13/11/2019
7 Nghiên cứu cấu trúc của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông phục vụ công tác dự báo phòng chống thiên tai ở Việt Nam   13/11/2019
8 Nghiên cứu xây dựng mô hình địa chất - địa vật lý một số loại hình quặng kim loại điển hình ở Việt Nam (vàng, đồng, thiếc, vonfram, chì - kẽm).   13/11/2019
9 Nghiên cứu dự báo tiềm năng khoáng sản thori ở Việt Nam và đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá tiếp theo   13/11/2019
10 Nghiên cứu xây dựng mô hình phát tán các kim loại nặng vào môi trường khu vực có mỏ sulfur đa kim   13/11/2019