KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Huỳnh Quyền
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện và giải pháp xử lí nguồn tro bay tại khu vực đồng bằng sông Cửu long. Triển khai thử nghiệm các giải pháp xử lí, tái sử dụng tro bay theo hướng bền vững
Mục tiêu:

1. Xây dựng được cơ sở dữ liệu về thực trạng nguồn chất thải tro bay từ các nhà máy nhiệt điện ở mọi quy mô tại Khu vực đồng bằng Sông Cửu Long

2. Thực hiện các nghiên cứu thực nghiệm đưa ra giải pháp kỹ thuật theo hướng tái sử dụng nguồn tro bay tại khu vực đồng bằng sông Cửu long

Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo thực trạng về nguồn chất thải Tro bay và các đặc trưng về nguồn chất thải rắn tro bay từ các nhà máy nhiệt điện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long

2. Báo cáo thực trạng về công tác quản lí và các giải pháp kỹ thuật sử dụng nhằm xử lí nguồn chất thải tro bay tại khu vực đồng bằng sông Cửu long

3. Giải pháp kỹ thuật xử lí theo hướng tái sử dụng nguồn chất thải Tro bay từ các nhà máy nhiệt điện khu vực đồng bằng sông Cửu long theo hướng bền vững

Khả năng ứng dụng:

Kết quả nghiên cứu đề tài có thể ứng dụng:

- Nhà máy Nhiệt điện nam Sông Hậu 1- Tập đoàn Dầu Khí Việt nam;

- Bộ số liệu phục vụ cho các cơ quan, ban ngành trong công tác quản lí, hoạch định chính sách về môi trường.

- Công nghệ xử lí tro bay theo hướng tái sử dụng có thể chuyển giao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư công nghệ xử lí tro bay

File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
2 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
3 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
4 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020
5 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ Phạm Ánh Huyền 21/05/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bùi Thị Hằng 18/05/2020
7 Xây dựng mô hình đánh giá phân phối nguồn nước đồng bằng sông Hồng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nghiên cứu khung phân tích hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuyên sâu lưu vực sông trong điều kiện chịu tác động của các hiện tượng cực đoan khí hậu và phát triển kinh tế xã hội   06/05/2020
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn và phát triển đội ngũ các nhà quản lý, các chuyên gia tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Giang Đức Chung 06/05/2020
9 Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng Trần Thống Nhất 06/05/2020
10 Nghiên cứu khảo sát, đánh giá thực trạng công nghệ sử dụng trong các nhà máy nhiệt điện và giải pháp xử lí nguồn tro bay tại khu vực đồng bằng sông Cửu long. Triển khai thử nghiệm các giải pháp xử lí, tái sử dụng tro bay theo hướng bền vững Huỳnh Quyền 06/05/2020