KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Thị Lý
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường.
Mục tiêu:
- Tìm ra nguyên lý, cơ sở khoa học cho việc định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường. - Đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường.
Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo Cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường; - Báo cáo Đánh giá chính sách đất đai trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. - Báo cáo Đánh giá thực trạng việc định giá đất trong các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa hiện nay. - Báo cáo Xây dựng quan điểm, nguyên tắc định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; - Báo cáo Đề xuất giải pháp chính sách định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai theo cơ chế thị trường. - Báo cáo xây dựng khung chính sách về định giá đất trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm giúp Bộ trưởng ban hành văn bản hướng dẫn xử lý những vấn đề đất đai của các doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt tổng kết đề tài; - 02 bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành.
Khả năng ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu đầu vào cho việc xây dựng chính sách giải quyết vấn đề cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đang diễn ra hiện nay, nhằm giúp các doanh nghiệp nhà nước tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến đất đai để tiến hành cổ phần hóa nhanh chóng.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020