KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Hoàng Minh
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất Hướng dẫn triển khai Kinh tế tuần hoàn tại Doanh nghiệp sản xuất
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Thúc đẩy việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn đối với doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam Mục tiêu cục thể: Hướng dẫn kỹ thuật về triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn tài doanh nghiệp
Sản phẩm dự kiến:
1) Tài liệu nghiên hướng dẫn triển khai Kinh tế tuần hoàn tại Doanh nghiệp sản xuất 2) 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành 3) Báo cáo tổng hợp nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất Hướng dẫn triển khai Kinh tế tuần hoàn tại Doanh nghiệp sản xuất
Khả năng ứng dụng:
Nghiên cứu này sẽ làm rõ hơn cơ hội, tiềm năng áp dụng KTTH tại quy mô doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu ngoài việc có thể áp dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp có thể sử dụng là tài liệu kỹ thuật để ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thúc đẩy áp dụng KTTH tại DN.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
3 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
4 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
5 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ Phạm Ánh Huyền 21/05/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bùi Thị Hằng 18/05/2020
8 Xây dựng mô hình đánh giá phân phối nguồn nước đồng bằng sông Hồng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nghiên cứu khung phân tích hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuyên sâu lưu vực sông trong điều kiện chịu tác động của các hiện tượng cực đoan khí hậu và phát triển kinh tế xã hội   06/05/2020
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn và phát triển đội ngũ các nhà quản lý, các chuyên gia tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Giang Đức Chung 06/05/2020
10 Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng Trần Thống Nhất 06/05/2020