KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Thị Minh Tâm
Tên nhiệm vụ:
Điều tra, đánh giá và hoàn thiện khung hướng dẫn tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa cho khu công nghiệp sinh thái theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP.
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát Hoàn thiện khung chính sách về Quản lý, bảo vệ môi trường trong Khu Công nghiệp Sinh thái (KCNST) . Mục tiêu cụ thể - Đánh giá được hiện trạng quản lý tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong KCN. - Làm rõ các yêu cầu hoàn thiện, bổ sung các quy định hiện hành về quản lý chất thải, phế liệu, năng lượng dư thừa trong các Khu công nghiệp để đáp ứng các yêu cầu của KCN sinh thái. - Đề xuất được các nội dung chính trong hướng dẫn quản lý tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa cho KCN sinh thái.
Sản phẩm dự kiến:
- Báo cáo tổng quan về hiện trạng tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong KCN ở Việt Nam; - Đề xuất hướng dẫn kỹ thuật tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong khu công nghiệp sinh thái. - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành
Khả năng ứng dụng:
Nghiên cứu nêu trên, nhằm cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn để Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hướng dẫn việc tái sử dụng chất thải, phế liệu và năng lượng dư thừa trong khu công nghiệp sinh thái theo yêu cầu tại Điều 52 của Nghị định 82/2018/ND-CP ngày 22/5/2018 của Chính Phủ.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020