KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Thị Phương Mai
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật phục vụ phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành chăn nuôi, xây dựng 01 mô hình thí điểm xử lý nước thải ở quy mô vừa và nhỏ.
Mục tiêu:
- Xây dựng bộ số liệu về các chủng vi sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ phù hợp với điều kiện Việt Nam; - Đề xuất quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học cao; - Thử nghiệm áp dụng quy trình xây dựng 01 mô hình thí điểm xử lý nước thải chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ.
Sản phẩm dự kiến:
(1) Bộ số liệu về các chủng vi sinh vật đã được phân lập, tuyển chọn phân giải các hợp chất hữu cơ; (2) Bộ số liệu về định danh các chủng vi sinh vật có khả năng phân hủy các hợp chất hữu cơ cao bằng ITS; (3) Qui trình công nghệ lên men sử dụng các chủng vi sinh vật đã được tuyển chọn và định danh; (4) Qui trình thu hồi khí sinh học từ các chủng vi sinh vật phân hủy các hợp chất hữu cơ (5) Quy trình bảo quản và sử dụng các chủng vi sinh vật đã được tuyển chọn; (6) 01 mô hình ứng dụng công nghệ lên men thu hồi khí sinh học quy mô phòng thí nghiệm; (7) 2 bài báo khoa học đăng trong tạp chí khoa học liên quan đến kết quả nghiên cứu của đề tài; (8) Hướng dẫn 01 thạc sỹ. (9). Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài và các báo cáo chuyên đề;
Khả năng ứng dụng:
- Quy trình công nghệ lên men và thu khí sinh học từ chủng vi sinh vật có hoạt tính sinh học cao được chuyển giao áp dụng tại địa phương (thí điểm chuyển giao cho 01 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ); - Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội: phục vụ việc nghiên cứu ứng dụng, đào tạo đại học và sau đại học, đáp ứng nguồn nhân lực của quản lý Nhà nước trong lĩnh vực công nghệ môi trường.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
3 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
4 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
5 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020
6 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của nhân sự thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường/ Phạm Ánh Huyền 21/05/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục và nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bùi Thị Hằng 18/05/2020
8 Xây dựng mô hình đánh giá phân phối nguồn nước đồng bằng sông Hồng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ nghiên cứu khung phân tích hỗ trợ ra quyết định quy hoạch chuyên sâu lưu vực sông trong điều kiện chịu tác động của các hiện tượng cực đoan khí hậu và phát triển kinh tế xã hội   06/05/2020
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc xây dựng quy định về tiêu chuẩn và phát triển đội ngũ các nhà quản lý, các chuyên gia tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường Giang Đức Chung 06/05/2020
10 Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng Trần Thống Nhất 06/05/2020