KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Trần Thống Nhất
Tên nhiệm vụ:
Đánh giá thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TP.HCM từ đó xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng
Mục tiêu:

Đánh giá được thực trạng, nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quân huyện điển hình ở TP.HCM và đề xuất được các chính sách, kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm từ việc xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng

Sản phẩm dự kiến:

1. Báo cáo thực trạng ô nhiễm không khí, bụi mịn tại một số quận huyện điển hình ở TPHCM và ảnh hưởng của  ô nhiễm không khí, bụi mịn đến sức khỏe của con người.

2. Báo cáo kết quả nguyên nhân nguồn gốc chính gây ô nhiễm không khí, bụi mịn trong các điều kiện khí hậu và xu thế sự phát triển KT-XH của TP.HCM

3. Báo cáo kết quả nồng độ chất ô nhiễm (ON) từ thực tế đo đạc và các trạm quan trắc tự động hiện hữu

4. Báo cáo cơ sở khoa học và các quy luật lan truyền ô nhiễm không khí, bụi theo không gian và thời gian.

5. 02 kịch bản giảm thiểu ON dựa trên các chính sách đề xuất khả thi để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm không  khí tại một số quận huyện TP.HCM

6. Báo cáo kết quả ánh giá được tác động của phát thải theo các nguồn ON và theo kịch bản giảm thiều dựa trên các công cụ như mô hình

Khả năng ứng dụng:

Kết quả đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn cao đưa ra được thực trạng, nguồn gốc ô nhiễm không khí, bụi mịn và đề xuất được các chính sách, kế hoạch hành động giảm thiểu ô nhiễm từ việc xây dựng mô hình tính toán theo các kịch bản và các biện pháp giảm thiểu tương ứng từ đó giúp các cơ quan quản lý về môi trường, giao thông, y tế, cơ sở hạ tầng, xây dựng có các chính sách khả thi để quản lý, giảm thiểu ô nhiễm không khí xây dựng thành phố xanh, hướng đến phát triển bền vững theo xu thế hội nhập thành phố thông minh và công nghệ. Kết quả đề tài có thể chuyển giao cho các Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM, Cục quản lý ô nhiễm, Bộ TNMT

File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020