KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Tô Ngọc Vũ
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế đặc thù trong sử dụng đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân
Mục tiêu:
Đề tài đề xuất cơ chế đặc thù trong sử dụng đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa trên cơ sở hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan về đất đai như sau: - Cải cách các thủ tục hành chính có liên quan đến giao dịch, cho thuê, cho thuê lại, đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong các nhóm đất nông nghiệp đối với tổ chức, doanh nghiệp tư nhân. - Tổ chức, cá nhân đang có đất và doanh nghiệp muốn có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp sẽ có cơ chế tự thỏa thuận để sản xuất, đầu tư kinh doanh. - Thông qua cơ chế đặc thù, Nhà nước sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các đối tượng khởi nghiệp đang có nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp được tiếp cận với quỹ đất và có chế độ miễn giảm, thời hạn thanh toán tiền thuê đất linh hoạt, phù hợp với nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp, có cơ chế về chính sách vừa bảo vệ được quyền lợi của nông dân, vừa tạo được sự an tâm của doanh nghiệp trong đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
Sản phẩm dự kiến:
• Sản phẩm bao gồm các báo cáo: - Báo cáo Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất cơ chế đặc thù trong sử dụng đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân - Báo cáo cải cách hệ thống tài chính, nâng cao chất lượng định giá, góp phần phát triển thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp. - Báo cáo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trong phạm vi đất nông nghiệp đối với các doanh nghiệp tư nhân. - Báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất các cơ chế đặc thù trong sử dụng đất nông nghiệp cho các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa. - Báo cáo tổng hợp đề tài • 02 bài báo đăng trên Tạp chí khoa học chuyên ngành
Khả năng ứng dụng:
Kết quả của đề tài sẽ tác động trực tiếp đến các chính sách về tài nguyên đất, bao gồm Luật Đất đai, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, đề tài sẽ góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất thông qua việc tiếp cận với đất nông nghiệp một cách dễ dàng hơn trong bối cảnh Nhà nước đang có nhiều chính sách khác nhau nhằm phát triển một nền nông nghiệp hiện đại.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020