KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Bùi Sỹ Bách
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ
Mục tiêu:
- Đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ; - Đề xuất giải pháp quản lý môi trường bền vững khu vực ven biển BTB
Sản phẩm dự kiến:
- Bản đồ phân loại ô nhiễm; - Báo cáo nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ; - Báo cáo nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý môi trường bền vững khu vực ven biển BTB. - Báo cáo tổng kết, Báo cáo tóm tắt; - Bài báo trên tạp chí chuyên ngành: 01 bài.
Khả năng ứng dụng:
Kết quả nghiên cứu, đánh giá nhằm đưa ra bức tranh về chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ, góp phần giúp các cơ quan quản lý nhà nước sử dụng để thực hiện mục tiêu chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 testing dfghfdhgfh 11/11/2020
2 Nghiên cứu công nghệ ứng dụng đa nền tảng nhằm phát triển ứng dụng dịch vụ trên điện thoại thông tin giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Lê Hoàng Anh 08/10/2020
3 Nghiên cứu mô hình, giải pháp công nghệ về chuyển đổi số nhằm cung cấp dữ liệu mở của lĩnh vực môi trường - thử nghiệm cung cấp dữ liệu mở về chất lượng môi trường. Lê Hoàng Anh 08/10/2020
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến môi trường trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đề xuất mô hình xử lý. Nghiên cứu thí điểm tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp núi Voi, Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
6 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
8 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước Phạm Văn Tưởng 27/08/2020
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình quản lý rác thải nhựa trên biển theo tiếp cận lưu vực sông TS. Trần Thị Tuyến 21/08/2020
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn không gian văn hóa biển khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh 21/08/2020