KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
nguyễn hữu đạt
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn nhằm hoàn thiện chính sách thúc đẩy áp dụng công cụ bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Mục tiêu:
Mục tiêu tổng quát: Hệ thống hóa cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam nhằm đề xuất các giải pháp, chính sách liên quan nhằm thúc đẩy áp dụng công cụ bảo hiểm thiệt hại về môi trường phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa được cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm thiệt hại về môi trường. - Đánh giá thực trạng, tiềm năng và nhận dạng các thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chính sách bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam. - Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm hoàn thiện các quy định thúc đẩy áp dụng bảo hiểm thiệt hại về môi trường ở Việt Nam phù hợp bối cảnh với hội nhập quốc tế.
Sản phẩm dự kiến:
- Các báo cáo chuyên đề thành phần. - Dự thảo nội dung văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm thiệt hại về môi trường trong một số lĩnh vực ở Việt Nam. - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ. - 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành.
Khả năng ứng dụng:
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020