KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Phạm Văn Tưởng
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước
Mục tiêu:
Nghiên cứu, chế tạo giàn khoan biển tự nâng với các thông số cơ bản: sức nổi >60 tấn; diện tích làm việc > 60m2; hệ nâng giàn: thủy lực; độ sâu hoạt động <30 m nước, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ điều tra địa chất khoáng sản biển, đồng thời từng bước nâng cao năng lực điều tra địa chất khoáng sản biển, góp phần thực hiện thành công Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển.
Sản phẩm dự kiến:
- Bộ bản vẽ thiết kế giàn khoan; - 01 bộ giàn khoan với các thông số cơ bản: sức nổi >60 tấn; diện tích làm việc > 60m2; hệ nâng giàn: thủy lực; độ sâu hoạt động <30 m nước. - Quy trình lắp đặt, sử dụng giàn khoan; - Tài liệu kết quả khoan thử nghiệm (thiết đồ và mẫu khoan); - Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.
Khả năng ứng dụng:
- Phục vụ cho Dự án Chính phủ “Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ, phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam” thuộc Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đang thực hiện; - Các đề án điều tra địa chất khoáng sản biển khác; - Các cơ quan đơn vị trong và ngoài Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam hoạt động điều tra nghiên cứu trong khu vực biển nông ven bờ.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến môi trường trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đề xuất mô hình xử lý. Nghiên cứu thí điểm tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp núi Voi, Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
4 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
5 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước Phạm Văn Tưởng 27/08/2020
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình quản lý rác thải nhựa trên biển theo tiếp cận lưu vực sông TS. Trần Thị Tuyến 21/08/2020
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn không gian văn hóa biển khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh 21/08/2020
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
10 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020