KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Bùi Sỹ Bách
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.
Mục tiêu:
- Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và sức khỏe cộng đồng; - Đề xuất một số giảm thiểu vi nhựa ven biển cho khu vực nghiên cứu.
Sản phẩm dự kiến:
- Hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa khu vực ven biển ở nước ta và ven biển huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; - Bản đồ phân bố vi nhựa tại khu vực nghiên cứu; - Tác động của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và sức khỏe cộng đồng; - Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt và báo cáo trung gian; - 01 Bài báo trên tạp chí chuyên ngành.
Khả năng ứng dụng:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác động của vi nhựa tới môi trường sinh thái và sức khỏe con người, từ đó góp phần tác động vào ý thức người dân trong việc sử dụng có trách nhiệm hơn các sản phẩm, đồ dùng có nguồn gốc nhựa, hướng tới loại bỏ rác thải nhựa ra khỏi đời sống. Là tài liệu phục vụ đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức cho sinh viên tại Phân hiệu trong việc giảm thiểu rác thải nhựa và tiêu dùng các sản phẩm nhựa dùng một lần có trách nhiệm hơn.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất giải pháp xử lý tình ô nhiễm kim loại nặng và bệnh lý rối loạn chuyển hóa (đái tháo đường typ II, tăng acid uric máu, tăng lipid máu) tại một số khu công nghiệp miền Bắc Việt Nam. PGS. TS. Cấn Văn Mão 31/07/2020
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất cơ sở tôn giáo tại một số tỉnh miền Trung, Việt Nam. Nguyễn Hữu Ngữ 27/07/2020
6 Test nhiệm vụ KHCN NGuyễn đức Minh 01/07/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật về trách nhiệm, quyền hạn, yêu cầu năng lực của cán bộ phụ trách bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, khu kinh tế và cán bộ quản lý bảo vệ môi trường tại cấp xã, phường   05/06/2020
8 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Trung Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...). Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
9 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...) Nguyễn Văn Niệm 29/05/2020
10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ tiếp nhận và phân loại kín chất thải rắn sinh hoạt chưa phân loại tại nguồn   28/05/2020