KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Nguyễn Văn Niệm
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu đặc điểm địa hóa và tiến hóa magma axit (thành tạo magma Bà Nà, Sa Huỳnh, Đèo Cả, Cà Nà, Định Quán, Măng Giang....) ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam, làm cơ sở khoa học dự báo tiềm năng khoáng sản W, Mo và khoáng sản liên quan (Sn, Cu, Au...)
Mục tiêu:
Làm rõ lịch sử phát triển và tiến hóa thành phần vật chất magma axit miền Nam Trung Bộ Việt Nam trên cơ sở các số liệu địa hóa định lượng và chuyên sâu. Làm rõ tiềm năng khoáng sản liên quan với tiến hóa magma axit chính ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam.
Sản phẩm dự kiến:
- Các tiêu chí về tiến hóa magma axit liên quan với tính chuyên hóa sinh khoáng W-Mo và khoáng sản liên quan - Bản đồ chuyên hóa sinh khoáng magma axit khu vực miền Nam Trung Bộ Việt Nam tỷ lệ 1: 200.000. Chi tiết hóa một số vùng ở tỷ lệ 1: 25.000, 1: 10.000. - Đào tạo nguồn nhân lực áp dụng các phương pháp và công nghệ cao trong nghiên cứu địa hóa của thế giới - Báo cáo tổng kết và các phụ lục đi kèm - Các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành
Khả năng ứng dụng:
- Giúp định hướng tốt cho công tác tìm kiếm, thăm dò khoáng sản W-Mo, Au, ....; - Bổ sung các luận cứ và phương pháp nghiên cứu mới trong nghiên cứu địa hóa phục vụ tìm kiếm khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ẩn sâu - Địa chỉ áp dung: Tổng Cục địa chất và Khoáng sản, một số trường đại học
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến môi trường trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đề xuất mô hình xử lý. Nghiên cứu thí điểm tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp núi Voi, Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
3 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
4 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
5 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước Phạm Văn Tưởng 27/08/2020
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình quản lý rác thải nhựa trên biển theo tiếp cận lưu vực sông TS. Trần Thị Tuyến 21/08/2020
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn không gian văn hóa biển khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh 21/08/2020
8 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
9 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 01/08/2020
10 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 01/08/2020