KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Để gửi đề xuất xin mời nhấn vào Gửi đề xuất!
Người đề xuất:
Lê Hoàng Anh
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu công nghệ ứng dụng đa nền tảng nhằm phát triển ứng dụng dịch vụ trên điện thoại thông tin giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Mục tiêu:
- Ứng dụng, phát triển công nghệ số, nền tảng số thông minh hỗ trợ công tác điều hành tác nghiệp và ra quyết định của lĩnh vực môi trường - Ứng dụng các giải pháp công nghệ dưới dạng dịch vụ đáp ứng đa nền tảng trang thiết bị nhằm phát triển ứng dụng dịch vụ trên điện thoại thông minh giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
Sản phẩm dự kiến:
(1) Ứng dụng dịch vụ trên điện thoại thông minh giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, bao gồm các tính năng cơ bản: - Giao diện tra cứu và tổng hợp thông tin - Giao diện thống kê, báo cáo - Hiển thị thông tin trên bản đồ - Cảnh báo các đối tượng có nguy cơ cao - Gửi thông tin thông báo/cảnh báo trên màn hình điện thoại của người dùng - Kết nối CSDL (2) Phần mềm và CSDL quản lý thông tin giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường: lưu trữ, quản lý, cập nhật thông tin; quản trị hệ thống; kết nối các CSDL có liên quan
Khả năng ứng dụng:
Đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả, phù hợp với việc phát triển Chính phủ số của ngành tài nguyên và môi trường.
File đề xuất:
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 testing dfghfdhgfh 11/11/2020
2 Nghiên cứu công nghệ ứng dụng đa nền tảng nhằm phát triển ứng dụng dịch vụ trên điện thoại thông tin giám sát các nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Lê Hoàng Anh 08/10/2020
3 Nghiên cứu mô hình, giải pháp công nghệ về chuyển đổi số nhằm cung cấp dữ liệu mở của lĩnh vực môi trường - thử nghiệm cung cấp dữ liệu mở về chất lượng môi trường. Lê Hoàng Anh 08/10/2020
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải phòng thí nghiệm đến môi trường trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học và đề xuất mô hình xử lý. Nghiên cứu thí điểm tại Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất giải pháp thu gom, xử lý nước rỉ rác của bãi chôn lấp núi Voi, Thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
6 Nghiên cứu, đánh giá rủi ro của vi nhựa đến môi trường sinh thái ven biển và đề xuất giải pháp. Nghiên cứu điển hình tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
7 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá chất lượng nước và mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển Bắc Trung Bộ Bùi Sỹ Bách 23/09/2020
8 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước Phạm Văn Tưởng 27/08/2020
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình quản lý rác thải nhựa trên biển theo tiếp cận lưu vực sông TS. Trần Thị Tuyến 21/08/2020
10 Nghiên cứu cơ sở khoa học, xây dựng và đề xuất các giải pháp bảo tồn không gian văn hóa biển khu vực Bắc Trung Bộ PGS.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh 21/08/2020