KHCN.Apps - Block_NhiemVuChoNghiemThu

NHIỆM VỤ CHỜ NGHIỆM THU

STTMã nhiệm vụTên nhiệm vụBắt đầu từ
1 Test.TNMT.2020.20.20 Test.TNMT.2020.20.20 Test tạo nhiệm vụ nghiệm thu 03/03/2020
2 TNMT.2018.100.1002 test nhiệm vụ nghiem thu 1 02/07/2019
3 TNMT.2019.08.01 Tesst nhiem vu khcn 20000 13/05/2019
4 TNMT.2017.06.11 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng tiêu chí đánh giá sức khỏe hệ sinh thái biển Việt Nam. Áp dụng nghiên cứu thí điểm cho khu vực Quần đảo Cát Bà 01/07/2017
5 TNMT.2017.03.04 Xác lập các kiểu phân đới quặng vàng thạch anh sulfua có triển vọng ẩn sâu vùng Tây bắc Việt Nam. 01/07/2017
6 TNMT.2017.03.05 Xác lập cơ sở khoa học để đánh giá triển vọng Rubi, Saphir trong thành tạo đá hoa và Pegmatit ở khu vực bờ trái Sông Chảy. 01/07/2017
7 TNMT.2017.04.04 Nghiên cứu cơ sở khoa học về các cơ chế tự nguyện, linh hoạt về môi trường nhằm thực thi những cam kết môi trường trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 01/07/2017
8 TNMT.2017.02.16 Nghiên cứu phân bố dòng chảy tại lưu vực sông Mê Công trong điều kiện phát triển sử dụng nước tưới của các quốc gia lưu vực sông Mê Công phục vụ cho công tác đàm phán của Việt Nam và chia sẻ nguồn nước trong thực hiện Hiệp định Mê Công 1995 và Công ước 1997 của Liên hợp quốc 01/06/2017
9 TNMT.2017.09.01 Nghiên cứu đề xuất giải pháp, công nghệ về bảo vệ bản quyền thông tin dữ liệu số ngành tài nguyên và môi trường trong môi trường mạng Internet. 01/04/2017
10 TNMT.2017.09.05 Nghiên cứu đề xuất giải pháp chia sẻ, khai thác thông tin, dữ liệu quản lý nhà nước trên Cổng thông tin điện tử bộ Tài nguyên và Môi trường 01/01/2017
11 TNMT.2017.07.06 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ 01/01/2017
12 TNMT.2017.05.19 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định bộ tiêu chí đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu (BĐKH) đến tài nguyên nước (TNN) mặt nhằm đề xuất giải pháp điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh, thử nghiệm cho quy hoạch tài nguyên nước của một tỉnh điển hình 01/01/2017
13 TNMT.2016.01.04 Nghiên cứu, đề xuất tiêu chí quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở 01/07/2016
14 TNMT.2016.01.03 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để hoàn thiện quy định kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phù hợp với Luật Đất đai 2013 01/07/2016
15 TNMT.2016.01.07 Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong đánh giá tiềm năng đất đai phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên đất 01/07/2016
16 TNMT.2016.06.11 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám phục vụ quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ Cà Mau- Kiên Giang 01/07/2016
17 TNMT.2016.06.07 Nghiên cứu xây dựng mô hình tính toán trường động lực khu vực trong vùng sóng đỗ phục vụ đánh giá dòng chảy nguy hiểm ven bờ; Áp dụng thí điểm ho bãi biển Cửa Lò- Nghệ An 01/07/2016
18 TNMT.2016.05.23 Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sinh kế khu vực ven biển Bắc Trung Bộ và đề xuất giải pháp giảm nhẹ: Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Hà Tĩnh. 01/01/2016
19 2016.CS.110 2016.CS.110: Nghiên cứu, khảo sát sự có mặt và phát triển của một số vi sinh vật chuyển hóa các hợp chất nitơ trong bể trữ nước cho sinh hoạt phục vụ công tác cấp nước sạch và vệ sinh môi trường; 01/01/2016
20 TNMT.2016.01.06 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất hoàn thiện quy định chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại theo Luật đất đai 2013 01/01/2016
12