KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
BÐKH.57
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Mục tiêu:
1. Xây dựng các bản đồ phân vùng đất phèn ĐBSCL; 2. Dự báo các thay đổi về hàm lượng các độc chất của phèn và mặn gây ra do xâm nhập mặn hoặc khô hạn ở bốn vùng sinh thái đất phèn ĐBSCL; 3. Đề xuất các dòng VSV thích ứng BĐKH phục vụ cho nâng cao độ phì của đất và ổn định năng suất cây trồng trên đất phèn; 4. Xây dựng mô hình các cây trồng chính trên đất phèn thích ứng với sự gia tăng độc chất của phèn và mặn gây ra do thay đổi bất thường
Nội dung:
Nội dung 1: Xây dựng bản đồ phân vùng đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tỷ lệ 1/250.000. Nội dung 2: Phân lập và khảo nghiệm các dòng vi sinh vật có lợi cho sản xuất nông nghiệp trên vùng đất phèn đồng bằng sông Cửu Long. Nội dung 3: Nghiên cứu mô hình canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu trên vùng đất phèn ở đông bằng sông Cửu long.
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
14/04/2020
Thời gian thực hiện:
30 tháng
Lĩnh vực:
Biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
GS.TS. Ngô Ngọc Hưng
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Cấp Quốc gia
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: