KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
BÐKH.36
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Mục tiêu:
1. Nghiên cứu xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật đối với đường bộ kết hợp với đê ven biển phù hợp với kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng; 2. Đề xuất được quy trình công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển làm đường ô tô.
Nội dung:
Nội dung 1: Tổng quan về đê biển, đê biển kết hợp làm đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng Nội dung 2: Các giải pháp công nghệ neo trong đất gia cố đê biển kết hợp làm đường ô tô trên thế giới và ở Việt Nam Nội dung 3: Xây dựng mô hình, chương trình tính toán neo trong đất để gia cố đê biển kết hợp với đường ô tô trong điều kiện Việt Nam ứng phó với BĐKH, nước biển dâng Nội dung 4: Biên soạn dự thảo chỉ dẫn thiết kế neo trong đất gia cố đê biển kết hợp làm đường ô tô Nội dung 5: Biên soạn dự thảo chỉ dẫn thi công neo trong đất gia cố đê biển kết hợp làm đường ô tô Nội dung 6: Thử nghiệm công nghệ neo trong đất đẻ gia cố đê biển kết hợp với đường giao thông Nội dung 7: Đánh giá hiệu quả của giải pháp neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng
Sản phẩm dự kiến:
1. Đoạn đê gia cố sử dụng công nghệ neo trong đất 2. Các báo cáo phân tích, báo cáo số liệu, đánh giá tổng hợp, đánh giá khả năng triển khai công nghệ 3. Các giải pháp kỹ thuật đối với đường bộ kết hợp đê ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 4. Mô hình, chương trình tính neo trông đất để gia cố đê biển làm đường ôtô 5. Công nghệ neo trong đất gia cố đê ven biển làm nền đường ô tô nhằm giảm thiểu sạt lở, vỡ đê trước các tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu và nước biển dâng 6. Dự thảo Tiêu chuẩn tính toán, thiết kế neo trong đất gia cố đê biển làm nền đường ô tô ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng 7. Dự thảo quy trình công nghệ neo trong đất gia cố đê biển làm nền đường ô tô 8. Bài báo giới thiệu công nghệ neo đất trong gia cố đê biển kết hợp làm đường ô tô phù hợp vớiBĐKH và nước biển dâng 9. Các giải pháp kỹ thuật đối với đường bộ kết hợp đê ven biển ứng phó vớibiến đổi khí hậuvà nước biển dâng 10. Nghiên cứu xây dựng mô hình, chương trình tính neo trông đất để gia cố đê biển làm đường ô tô 11. Bài báo phải có hàm lượng khoa học và được đăng trên các tạp chí khoa học có uy tín trong nước hoặc tại các cuộc hội thảo chuyên ngành trong nước và quốc tế. 12. Đào tạo 02 Thạc sĩ và 01 Tiến sĩ
Ngày bắt đầu:
05/04/2020
Thời gian thực hiện:
30 tháng
Lĩnh vực:
Biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
TS. Đỗ Ngọc Viện
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
TS. Nguyễn Hoàng Long; GS.TSKH. Hà Huy Cương; GS.TS. Vũ Đình Phụng; GS.TS. Trịnh Minh Thụ; TS. Hoàng Việt Hùng; TS. Ngô Thị Thanh Hương; TS. Ngô Quốc Trinh; ThS. Trần Trung Hiếu; ThS. Lê Thanh Hải.
Cấp quản lý:
Cấp Quốc gia
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: