KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
TNMT.2019.06.01
Tên nhiệm vụ:
TNMT.2019.06.01: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển
Mục tiêu:

1. Thiết kế, chế tạo được phao trôi (Drifting Buoy) đo đạc các yếu nhiệt độ, độ muối, tốc độ và hướng dòng chảy; 
2. Thử nghiệm thành công phao trôi trong phòng thí nghiệm và ngoài thực tế (trên sông và biển).

Nội dung:
Sản phẩm dự kiến:

1. Chế tạo 06 phao trôi thu thập dữ liệu biển có các tham số kỹ thuật chính như sau: Phao chứa thiết bị xử lý tín hiệu và  ắc qui; Bộ thu/phát tín hiệu điều khiển từ xa và truyền dữ liệu qua mạng GSM (sử dụng ở vùng biển có sóng GSM); Thiết bị định vị vệ tinh GPS; Bộ sensor cảm biến các thông số lấy dữ liệu gồm: nhiệt độ nước biển, độ muối nước biển, tốc độ và hướng dòng chảy; Các phụ kiện bảo đảm đi kèm;  
2. Trang thông tin điện tử thiết kế riêng sử dụng mạng GSM để theo dõi hải trình của thiết bị trên nền một bản đồ số, và tiếp nhận dữ liệu thu được từ thiết bị phao tự hành thu thập dữ liệu biển; 
3. Bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết các thiết bị chế tạo;  
4. Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền sở hữu trí tụê/bản quyền tác giả;
5. 01 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành uy tín.

Ngày bắt đầu:
02/09/2019
Thời gian thực hiện:
tháng
Lĩnh vực:
Biển và hải đảo
Loại nhiệm vụ:
Biển khải đảo khác
Chủ nhiệm đề tài:
Đơn vị chủ trì:
Trung tâm Hải văn
Cán bộ phối hợp:
Cấp quản lý:
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng:

- Khả năng về thị trường: Hệ thống Phao trôi khi nghiên cứu thành công có thể được sử dụng tại các đơn vị sự nghiệp trong điều tra tài nguyên môi trưởng biển thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Trung tâm dự báo Khí tượng – thủy văn quốc gia thuộc Tổng cục Khí tượng – Thủy văn phục vụ dự báo tác nghiệp hàng ngày; Các đơn vị khác có liên quan đến điều tra nghiên cứu và bảo vệ chủ quyền biển đảo. - Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh: Các Phao trôi này có thể sản xuất với số lượng lớn. Việc chủ động về công nghệ sản xuất sẽ đảm bảo việc giảm được giá thành chế tạo để cạnh tranh được với các thiết bị tương tự đã được thương mại trên thế giới.