KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2020.07.07
Tên nhiệm vụ:
(Năm 2020) Quản lý, vận hành, sử dụng thiết bị trong công tác đo đạc bản đồ
Mục tiêu:
Bảo quản, bảo dưỡng và kiểm tra thường kỳ đối với hệ thống máy đo trọng lực tuyệt đối, hệ thống máy đo trọng lực hàng không, các máy đo trọng lực tương đối, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn, máy dò công trình ngầm và máy GNSS để tiếp tục sự nghiệp phát triển nghiên cứu khoa học cũng như ứng dụng, khai thác các hệ thống thiết bị đo đạc hiện đại trong lĩnh vực ngành.
Nội dung:
1 Duy trì thiết bị tại phòng thí nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo nhiệt độ, độ ẩm, rung động 2 Bảo dưỡng hệ thống chống bụi, ẩm, bơm chân không, thiết bị điều khiển laser của máy trọng lực FG5X và TAG6 3 Kiểm tra hệ thống với chu kỳ 3 tháng/lần chạy kiểm nghiệm các máy FG5X, TAG6, các máy đo trọng lực tương đối, máy toàn đạc điện tử, máy thủy chuẩn; Quản lý, duy trì kiểm tra và bảo dưỡng máy dò công trình ngầm. Máy GNSS trước khi giao và sau khi nhận máy từ đơn vị thi công. 4 Báo cáo định kỳ về thiết bị
Sản phẩm dự kiến:
1 Phòng bảo quản thiết bị được đảm bảo luôn ở trong các điều kiện tiêu chuẩn, đảm bảo về nhiệt độ, độ ẩm, rung động. 2 Báo cáo hệ thống được bảo dưỡng định kỳ. 3 Báo cáo kiểm tra. 4 Báo cáo định kỳ.
Ngày bắt đầu:
01/01/2020
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Đo đạc và bản đồ
Loại nhiệm vụ:
Đo đạc và bản đồ khác
Chủ nhiệm đề tài:
Lê Viết Nam
Đơn vị chủ trì:
Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ
Cán bộ phối hợp:
1 Lê Viết Nam 2 Trần Việt Cường 3 Bùi Thị Thanh Huyền 4 Đinh Xuân Mạnh 5 Đặng Như Duẩn 6 Nguyễn Đức Mạnh 7 Trần Thị Chính 8 Phạm Thành Việt 9 Lê Anh Tới
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Những người gián tiếp thực hiện nhiệm vụ: 1 Nguyễn Phi Sơn 2 Trần Ngọc Mai
Khả năng: