KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
NVTX.2018.05.09
Tên nhiệm vụ:
Nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Viện và phân công của Lãnh đạo Bộ
Mục tiêu:
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Viện và phân công của Lãnh đạo Bộ
Nội dung:
- Nghiên cứu và dự thảo công văn trả lời, phúc đáp các văn bản liên quan đến công tác kế toán, kế hoạch, tài chính, lương, bảo hiểm, thuế; - Nghiên cứu và dự thảo công văn trả lời, phúc đáp các văn bản liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, - Nghiên cứu và dự thảo công văn trả lời, phúc đáp các văn bản liên quan đến công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế.
Sản phẩm dự kiến:
Các công văn được trả lời, phúc đáp Hồ sơ ISO được cập nhật Kết quả cuộc họp do Lãnh đạo Viện chủ trì Kết quả các buổi hội thảo trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu. Kết quả các Hội đồng khoa học để thẩm định dự án, đề tài theo sự phân công của Lãnh đạo Viện. Kết quả tham gia những khóa học ngắn và dài hạn nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn và chính trị Kế hoạch hàng năm + Hoạt động cập nhật và chia sẻ thông tin KHCN thông tin qua webisite và thư viện của Viện + Hoạt động ổn định của phòng máy tính hiệu năng cao, hệ thống mạng internet và an ninh mạng của Viện Kết quả nghiệm thu các nhiệm vụ nghiên cứu.
Ngày bắt đầu:
01/01/2018
Thời gian thực hiện:
12 tháng
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
Đào Xuân Linh
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
Nguyễn Văn Thắng Dương Hồng Sơn Huỳnh Thị Lan Hương Mai Văn Khiêm Nguyễn Văn Thắng Dương Hồng Sơn Huỳnh Thị Lan Hương Mai Văn Khiêm Nguyễn Văn Thắng Dương Hồng Sơn Huỳnh Thị Lan Hương Mai Văn Khiêm Nguyễn Văn Thắng Dương Hồng Sơn Huỳnh Thị Lan Hương Mai Văn Khiêm Nguyễn Văn Thắng Dương Hồng Sơn Huỳnh Thị Lan Hương Mai Văn Khiêm Đào Xuân Linh Ngô Thị Hằng Đỗ Văn Mẫn Trần Thị Tú Anh Lê Đình Điệp Trần Thu Hà Đặng Công Thanh Nguyễn Lan Hương Vi Văn Khoan Trần Thanh Thủy Phùng Thị Thu Trang Hồ Thị Hải Minh Võ Đình Sức Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Thuý Nga Đinh Minh Đức Vũ Minh Tâm Trần Trung Thành Đỗ Thảo Hương Bùi Thị Hằng Đặng Diệu Thuý Bùi Phương Linh Vũ Mai Phương Ly Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Bích Liên Phạm Ngọc Vinh Trương Văn Kịch Dương Thị Mộng Thắm Trần Văn Bé Mười Nguyễn Hồng Thoa
Cấp quản lý:
TXTCN
Thời gian sử dụng:
01/01/2019
Ghi chú:
Khả năng:
Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu