KHCN.Apps - View_ChiTietNhiemVu

THÔNG TIN NHIỆM VỤ

Mã nhiệm vụ:
BÐKH.52
Tên nhiệm vụ:
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu ở đô thị nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam
Mục tiêu:
1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ vỏ kết cấu bao che toà nhà và mức tiêu thụ năng lượng trong toà nhà; 2. Nhận dạng và xác định sự cần thiết phải thực hiện cải tạo vỏ kết cấu bao che của các toà nhà hiện hữu tại các vùng khí hậu củaViệt Nam; 3. Nghiên cứu áp dụng công nghệ thi công cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ kết cấu tường gạch xây và kính bao che cho các toà nhà hiện hữu đô thị nhằm đạt được yêu cầu về sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng trong tòa nhà.
Nội dung:
Nội dung 1: Điều tra thu thập về hiện trạng phát triển nhà và công trình, tiêu thụ năng lượng và ứng phó biến đổi khí hậu trong lĩnh vực xây dựng ở tại Việt Nam và thế giới Nội dung 2: Điều tra khảo sát và nghiên cứu đánh giá hiện trạng cách nhiệt vỏ kết cấu bao che một số loại toà nhà hiện hữu điển hình tại Việt Nam, xây dựng các phương pháp tính toán đặc trưng nhiệt của toà nhà; Nội dung 3: Nghiên cứu cách nhiệt và chống bức xạ cho vỏ kết cấu bao che Nội dung 4: Nghiên cứu công nghệ cải tạo cách nhiệt và ngăn bức xạ cho vỏ kết cấu bao che toà nhà và giải pháp kết cấu liên kết hệ bao che với công trình hiện hữu Nội dung 5: Triển khai ứng dụng công nghệ thi công cải tạo thí điểm tại công trình thực tế
Sản phẩm dự kiến:
Ngày bắt đầu:
14/04/2020
Thời gian thực hiện:
24 tháng
Lĩnh vực:
Biến đổi khí hậu
Loại nhiệm vụ:
Chủ nhiệm đề tài:
ThS. Nguyễn Sơn Lâm
Đơn vị chủ trì:
Cán bộ phối hợp:
TS. Phạm Đức Hạnh; TS. Nguyễn Huyên; TS. Hoàng Minh Đức; TS. Vũ Thành Trung; TS. Nguyễn Văn Muôn; TS. Nguyễn Việt Dũng; TS. Lê Chiến Thắng; ThS. Nguyễn Thị Hoàng Hoa
Cấp quản lý:
Cấp Quốc gia
Thời gian sử dụng:
Ghi chú:
Khả năng: