KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Hoàn thiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Việt Nam theo mô hình kinh tế tuần hoàn Nguyễn Thị Thu Quỳnh 18/06/2021
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng kế hoạch quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn Nguyễn Đặng Thu Cúc 16/06/2021
3 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ viễn thám để đánh giá và phân cấp tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu cho vùng duyên hải miền Trung Hà Quang Anh 16/06/2021
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn để sử dụng kiến thức của người dân địa phương trong thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư khu vực miền Trung Việt Nam. Nguyễn Bá Tú 16/06/2021
5 Nghiên cứu khả năng áp dụng một số mô hình kinh tế phi truyền thống trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam Nghiên cứu khả năng áp dụng một số mô hình kinh tế phi truyền thống trong điều kiện biến đổi khí hậu tại Việt Nam 16/06/2021
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy trình kỹ thuật kiểm tra mạng lưới trạm khí tượng thủy văn Đỗ Văn Thanh 14/06/2021
7 Nghiên cứu thí điểm dự báo sương mù và tầm nhìn xa, thử nghiệm và đánh giá cho khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ. Đỗ Thị Thanh Thủy 14/06/2021
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của dao động nội mùa đến hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và xây dựng bộ công cụ dự báo nội mùa ứng dụng trong dự báo nghiệp vụ ở Việt Nam. Lê Thị Hồng Vân 14/06/2021
9 Nghiên cứu lập bản đồ đánh giá hiện trạng vi phạm hành lang kỹ thuật cho trạm quan trắc khí tượng bề mặt trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ Phạm Văn Hanh 14/06/2021
10 Nghiên cứu xây dựng bộ quy trình vận hành trung tâm dữ liệu Tổng cục Khí tượng Thủy văn Lê Mạnh Linh 14/06/2021