KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Cấp quản lý (*):
Lĩnh vực (*):
Cơ quan:
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu mô hình địa chất giúp xác định nguyên nhân chuỗi phát sinh động đất gần đây và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro trên địa bàn tỉnh Kon Tum và khu vực lân cận Nguyễn Lợi Lộc 15/05/2022
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giám sát tác động của dự án đầu tư đến Di sản thiên nhiên tại Việt Nam Ngô Xuân Quý 11/05/2022
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân loại và đề xuất phương pháp đánh giá dịch vụ hệ sinh thái núi đá vôi tại Việt Nam phục vụ thực hiện chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 Phạm Hạnh Nguyên 11/05/2022
4 Nghiên cứu đặc trưng và biến động của các khối nước vùng biển vịnh Bắc Bộ sử dụng số liệu số liệu Tàu nghiên cứu biển Trịnh Tuấn Đạt 11/05/2022
5 Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuyển đổi số từ nguồn trong hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo và dự báo tài nguyên nước. Ứng dụng thử nghiệm cho lưu vực sông điển hình Nguyễn Duy Dũng 04/05/2022
6 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dữ liệu vệ tinh trọng lực GRACE kết hợp với thủy văn bề mặt GLDAS phục vụ tìm kiếm, đánh giá trữ lượng nước ngầm trong tầng chứa nước Bazan khu vực Tây Nguyên Nghiên cứu ứng dụng công nghệ dữ liệu vệ tinh trọng lực GRACE kết hợp với thủy văn bề mặt GLDAS phục vụ tìm kiếm, đánh giá trữ lượng nước ngầm trong tầng chứa nước Bazan khu vực Tây Nguyên. 04/05/2022
7 Nghiên cứu tác động giữa điều kiện địa chất kiến tạo, hoạt động nhân sinh (AOH) đến chuỗi động đất gần đây và đề xuất giải pháp quản lý, giảm thiểu trên địa bàn huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum và lân cận Nguyễn Lợi Lộc 19/04/2022
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng giải pháp tích hợp và chuẩn hóa dữ liệu không gian chuyên ngành phục vụ thành lập và cập nhật các bản đồ quy hoạch của cơ sở dữ liệu bản đồ trong Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về Quy hoạch TS. Đồng Thị Bích Phương 14/04/2022
9 Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mới tạo giải pháp đột phá sản xuất chế phẩm nano thảo mộc phòng trừ sâu, bệnh hại chè nhằm bảo vệ quần thể thiên địch và môi trường sinh thái chè bền vững vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam TS. Bùi Lan Anh 06/04/2022
10 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển vùng Bắc Trung bộ trong bối cảnh hiện nay Lương Thị Lan Huệ 06/04/2022