KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Cấp quản lý (*):
Lĩnh vực (*):
Cơ quan:
Thuộc chương trình (*):
Loại đề xuất (*):
Định hướng mục tiêu (*):
Dự kiến sản phẩm (*):
Khả năng ứng dụng (*):
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửiCấp quản lý
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất áp dụng hệ thống hạch toán vốn tự nhiên trong quản lý tài nguyên và môi trường phù hợp với thực tiễn ở Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Huyền 18/09/2023 Cấp Bộ
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất cơ chế đền bù tổn thất và thiệt hại cho Việt Nam Phạm Văn Sỹ 18/09/2023 Cấp Bộ
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất bộ chỉ số giám sát, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn dựa trên phân tích dòng vật chất tại Việt Nam. Nguyễn Thế Thông 16/09/2023 Cấp Bộ
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc nhiệt độ nước biển Nguyễn Thị Mơ 15/09/2023 Cấp Cơ sở
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc mực nước biển Nguyễn Minh Hải 15/09/2023 Cấp Cơ sở
6 Tích hợp, hiển thị và khai thác số liệu dự tính mực nước triều trên website theo xu hướng chuyển đổi số Nguyễn Anh Ngọc 15/09/2023 Cấp Cơ sở
7 Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật về xử lý, phân tích số liệu điều tra, quan trắc độ muối nước biển Trịnh Tuấn Đạt 15/09/2023 Cấp Cơ sở
8 Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất các công cụ kinh tế trong bảo tồn đa dạng sinh học hướng tới mục tiêu phát triển bền vững TS. Lại Văn Mạnh 15/09/2023 Cấp Bộ
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất khung tiêu chuẩn phục vụ xây dựng chính sách đo lường, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn. Hoàng Thị Hiền 15/09/2023 Cấp Bộ
10 Nghiên cứu ứng dụng mô hình SLAMM (Sea Level Affects Marshes Model) đánh giá tác động của nước biển dâng tới hệ sinh thái rừng ngập mặn. Giang Hoàng Hiệp 12/09/2023 Cấp Cơ sở