KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửi
1 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng đề án thu gom, tái sử dụng, tái chế phụ phẩm nông nghiệp thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường. Bùi Hoài Nam 08/04/2021
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm đề xuất phương pháp và cơ cấu tính phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp lũy tiến theo mức độ gây ô nhiễm môi trường để từng bước bù đắp chi phí xử lý nước thải sinh hoạt và thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xử lý nước thải Bùi Hoài Nam 08/04/2021
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng mô hình minh bạch dữ liệu môi trường hướng tới quản lý môi trường bền vững với sự giám sát của cộng đồng Bùi Hoài Nam 08/04/2021
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn về áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất BAT nhằm thiết lập quy trình xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật áp dụng BAT tại Việt Nam. Bùi Hoài Nam 08/04/2021
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp sinh học trong lĩnh vực môi trường Bùi Hoài Nam 08/04/2021
6 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất hướng dẫn công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ đối với các các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình Bùi Hoài Nam 08/04/2021
7 Nghiên cứu chế tạo block bê tông xây dựng từ tro bay (tro đáy nhiệt điện, xỉ lò cao...) để giảm thiểu ô nhiễm môi trường Nguyễn Đình Đáp 31/03/2021
8 Nghiên cứu giải pháp tái sử dụng bùn phế thải của nhà máy nước mặt sông Đuống trong sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường phục vụ xây dựng các công trình xây dựng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Nguyễn Đình Đáp 31/03/2021
9 Nghiên cứu, đánh giá mức độ tích tụ PAHs trong trầm tích và trong một số động vật hai mảnh vỏ tại khu vực ven biển các tỉnh Bắc Trung Bộ, từ đó dự đoán nguồn gốc phát sinh mức độ tích tụ sinh học, rủi ro sinh thái của PAHs phục vụ công tác kiểm soát môi trường ven biển Nguyễn Hữu Tùng 30/03/2021
10 Nghiên cứu, áp dụng và phát triển phương pháp đánh giá sự tích lũy vi nhựa trong một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ khu vực cửa sông ven biển vùng Đồng bằng sông Hồng Phạm Văn Hiếu 30/03/2021