KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Cấp quản lý (*):
Lĩnh vực (*):
Cơ quan:
Thuộc chương trình (*):
Loại đề xuất (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửiCấp quản lý
1 Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo phân tích, xử lý chuỗi dữ liệu quan trắc thông số PM2,5 nhằm hỗ trợ công tác đánh giá, kiểm duyệt dữ liệu quan trắc môi trường trong việc tiếp nhận, đánh giá dữ liệu từ địa phương về trung ương và công bố chỉ số chất lượng môi trường – Thí điểm tại vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Văn Hùng Vỹ 17/03/2023 Cấp Bộ
2 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm nhân giống, phục hồi quần thể Lan hài đỏ (Paphiopedilum delenatii) và Lan hài tam đảo (Paphiopedilum gratrixianum) thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về Sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ Tran Trong Anh Tuan 17/03/2023 Cấp Bộ
3 Nghiên cứu xây dựng dữ liệu không gian địa lý 3D khu vực đô thị trên WebGIS nhằm cập nhật giá thửa đất và tài sản cố định xây dựng trên đất phục vụ quản lý bất động sản sử dụng công nghệ địa không gian. Lê Thị Thu Hà 17/03/2023 Cấp Bộ
4 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống truy vấn ngôn ngữ Tiếng Việt thực hiện khai phá và phân tích dữ liệu lớn về khí tượng thuỷ văn trên nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai khu vực Nam Bộ. Lê Đình Quyết 17/03/2023 Cấp Bộ
5 Nghiên cứu và đề xuất áp dụng chỉ số chất lượng không khí và sức khỏe (AQHI) tại Việt Nam. Vương Như Luận 16/03/2023 Cấp Bộ
6 Nghiên cứu ứng dụng dữ liệu ảnh viễn thám trong giám sát hoạt động đốt hở và xây dựng bản đồ, thí điểm công khai thông tin về các điểm cháy (firespots) trên nền web và ứng dụng điện thoại thông minh Hoàng Công Huy 16/03/2023 Cấp Bộ
7 Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp bảo tồn, sử dụng bền vững đất ngập nước dựa vào tự nhiên tại vườn quốc gia Tràm Chim Phan Thị Quỳnh Lê 16/03/2023 Cấp Bộ
8 Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn về bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học đô thị tại Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng 16/03/2023 Cấp Bộ
9 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xây dựng dự thảo hướng dẫn kỹ thuật về quy trình đóng cửa mỏ (ĐCM) khoáng sản phù hợp theo mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn Quách Đức Tín 16/03/2023 Cấp Bộ
10 Đặc điểm trầm tích, phun trào, đá vụn núi lửa khu vực Nam Trung Bộ trong mối quan hệ với hoạt động kiến tạo Kainozoi và đánh giá tiềm năng khoáng sản, di sản địa chất liên quan Nguyễn Văn Tuấn 16/03/2023 Cấp Bộ