KHCN.Apps - Block_GuiDeXuat

Đề xuất nhiệm vụ KHCN

Nếu quý vị đã có tài khoản trên hệ thống, hãy đăng nhập trước khi gửi đề xuất để có quyền chỉnh sửa đề xuất trước khi xác nhận gửi.

Thông tin cá nhân

Người đề xuất (*):
Email (*):
Điện thoại (*):
Địa chỉ:

Thông tin nhiệm vụ đề xuất

Tên nhiệm vụ (*):
Cấp quản lý (*):
Lĩnh vực (*):
Cơ quan:
Thuộc chương trình (*):
Loại đề xuất (*):
Định hướng mục tiêu:
Dự kiến sản phẩm:
Khả năng ứng dụng:
File đính kèm (*):
Mã kiểm tra (*):
ĐỀ XUẤT MỚI
STTTên đề xuấtNgười gửiNgày gửiCấp quản lý
1 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất phương pháp xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia cho cấp tỉnh. Nguyễn Đức Hùng 26/09/2022 Cấp Bộ
2 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất phương pháp xác định chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc gia và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia cho cấp tỉnh. Nguyễn Đức Hùng 26/09/2022 Cấp Bộ
3 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hìnhcông nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Nguyễn Tuấn Tú 26/09/2022 Cấp Bộ
4 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất mô hìnhcông nghệ dự báo nhiễm mặn đất nhằm quản lý, sử dụng đất ven biển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu. Nguyễn Tuấn Tú 26/09/2022 Cấp Bộ
5 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề đề xuất giải pháp tổ chức triển khai quản trị, giám sát vận hành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo mô hình tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông Bùi Minh Quang 18/09/2022 Cấp Bộ
6 Ứng dụng học máy (Ml) tích hợp dữ liệu địa chấn nâng cao nhằm khoanh định tiềm năng Gas Hydrate Doãn Ngọc San 15/09/2022 Cấp Bộ
7 Nghiên cứu đánh giá tiềm năng sử dụng phế liệu gỗ và chất thải rắn ngành công nghiệp giấy cho sản xuất năng lượng sinh khối và các sản phẩm giá trị gia tăng Lê Quang Diễn 15/09/2022 Cấp Bộ
8 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sửa đổi hoàn thiện trình tự, thủ tục việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch trong các trường hợp không phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền Viện Nghiên cứu quản lý đất đai 14/09/2022 Cấp Bộ
9 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quả đối với một số loại đất sau khai thác khoáng sản Viện Nghiên cứu quản lý đất đai 14/09/2022 Cấp Bộ
10 Nghiên cứu đánh gía thực trạng và đề xuất cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất Viện Nghiên cứu quản lý đất đai 14/09/2022 Cấp Bộ